Free Book Online
Book Az új évezred kezdetén: Nyári varázs

Pdf

Az új évezred kezdetén: Nyári varázs

3.4 (1188)

Log in to rate this item

  Available in PDF - DJVU Format | Az új évezred kezdetén: Nyári varázs.pdf | Language: HUNGARIAN
  Molnár Mónika (Author)

  Book details


Elsö: novellá:mat egy kö:nnyü: nyá:r esti szó:rakoztató: olvasmá:nynak szá:ntam. Sajá:t magam szó:rakoztatá:sá:ra kezdtem í:rni. Ké:sö:bb publiká:ltam egy irodalmi klubban, felolvastam í:ró:- olvasó: talá:lkozó:n. Meglepö:en jó: kritiká:kat kaptam. Sokaknak tetszett. Aztá:n a rá:dió:ban is elhangzott, é:s má:r tö:bbszö:r meg is ismé:telté:k. A té:má:t napjainkbó:l vá:lasztottam. Ez a tö:rté:net tulajdonké:ppen bá:rmikor bá:rkivel megtö:rté:nhet Egy lá:ny ú:tkeresé:sé:rö:l szó:l a mü:. Vajon tud é:rvé:nyesü:lni vilá:gunkbnan? Megtalá:lja helyé:t? Remé:lem minden olvasó:mnak szerzek né:há:ny kellemes ó:rá:t. Szé:p napot, jó: olvasgatá:s mindenkinek! Talá:lkozunk kö:vetkezö: verses kö:tetem oldalain.
4.3 (6029)
 • Pdf

*An electronic version of a printed book that can be read on a computer or handheld device designed specifically for this purpose.

Formats for this Ebook

PDF
Required Software Any PDF Reader, Apple Preview
Supported Devices Windows PC/PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone/iPod Touch.
# of Devices Unlimited
Flowing Text / Pages Pages
Printable? Yes

Book details

 • PDF | 44 pages
 • Molnár Mónika (Author)
 • united p.c. (6 Dec. 2012)
 • Hungarian
 • 5
 • Poetry, Drama Criticism

Read online or download a free book: Az új évezred kezdetén: Nyári varázs

 

Review Text


Name:
Email*:
The message text*: